Giải pháp

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Sutunam sử dụng các giải pháp Mã nguồn mở Open Source, một công nghệ đã được chứng tỏ được tính ưu việt của nó trong thời gian gần đây. Nhờ không ngừng theo sát tiến trình công nghệ, chúng tôi giúp khách hàng lựa chọn các giải pháp quản trị nội dung, công cụ và framework mạnh mẽ và hiệu quả nhất!

Các giải pháp Open Source của Sutunam:

  • Magento
  • PrestaShop
  • Drupal
  • WordPress
  • Symfony
  • Zend framework
  • Phonegap

Khách hàng nên chọn giải pháp nào?

Khách hàng đang phân vân không biết nên chọn giải pháp nào? Sutunam có thể đảm nhận dự án và đồng hành cùng khách hàng trên từng chặng đường.

Liên hệ

Yêu cầu đặc biệt?

Nếu khách hàng có một dự án đặc biệt chưa nằm trong danh sách dịch vụ của Sutunam, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!