Phát triển ứng dụng web và di động theo yêu cầu

Sutunam có một niềm đam mê đó là phát triển các ứng dụng web và di động.

Tất cả các dự án lập trình theo yêu cầu trên nền tảng Open Source hiệu quả nhất đều được đội ngũ Sutunam phát triển từ tất cả niềm đam mê. Dựa trên cơ sở các framework, các hệ thống quản trị nội dung (CMS), thương mại điện tử (e-Commerce), ERP (hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) hay CRM (quản lý quan hệ khách hàng), chúng tôi phát triển các giải pháp đặc thù phù hợp với từng loại dự án:

  • Website bán hàng trực tuyến và danh mục sản phẩm
  • Thương mại điện tử (e-Commerce) và Thương mại điện tử trên thiết bị di động (m-Commerce)
  • Ứng dụng di dộng và ứng dụng chuyên ngành
  • Dịch vụ trực tuyến
Lĩnh vực chuyên môn

Phát triển ứng dụng theo yêu cầu

Yêu cầu giải đáp? Liên hệ dự án?

Chúng tôi tuân thủ một quy trình quản lý chất lượng được cấu thành từ nhiều yếu tố: các bước làm việc chặt chẽ, lắng nghe ý kiến đề đạt của khách hàng, tư vấn (đề xuất kĩ thuật và chiến lược), tính sáng tạo, và quan hệ khách hàng.

Liên Hệ

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ đáp ứng từng phần hoặc toàn bộ dự án của khách hàng:

  • Thiết kế: soạn thảo hồ sơ tiêu chuẩn kĩ thuật, trải nghiệm người dùng, cấu trúc kĩ thuật và cơ sở dữ liệu
  • Môi trường: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
  • BDD: MySQL, NoSQL
  • Tích hợp: HTML5/CSS, JavaScript, Ajax
  • Tích hợp trên CMS và các giải pháp Open Source: Magento, PrestaShop, Drupal, WordPress, v.v…