Quy trình quản lý chất lượng

“Quy mô của Sutunam là một lợi thế quan trọng giúp chúng tôi phản ứng nhanh nhạy khi lựa chọn chiến lược và tăng cường khả năng thực hiện công việc”. Christophe Denuzière – Đồng sáng lập

Tại Sutunam, chúng tôi duy trì quản lý doanh nghiệp ở quy mô nhỏ gọn để giữ vững được sự nhanh nhạy và hiệu quả trong công việc. Chính vì vậy mà việc học hỏi, đào tạo, thích ứng với các công nghệ và xu hướng mới của thị trường cũng trở nên rất dễ dàng và ít tốn kém. Chúng tôi không ngủ quên trên những thành tích mà hàng nghìn người lao động đã đạt được, vì thế mà đội ngũ của công ty có thể phát triển và vươn xa nhanh chóng. Đó là một thế mạnh đáng kinh ngạc mà Sutunam luôn giữ vững nhờ vào các phương thức quản lý chất lượng và các công cụ làm việc của công ty.

Tại sao cần tuân thủ quy trình quản lý chất lượng?

Mục tiêu của Sutunam là nâng cao chất lượng các dịch vụ và giải pháp mà chúng tôi đem đến cho khách hàng bằng những phương pháp làm việc riêng. Vì thế mà Sutunam có thể:

  • Nâng cao chất lượng giám sát dự án
  • Tăng cường minh bạch toàn diện và tự do trao đổi thông tin với khách hàng
  • Bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng lập trình phần mềm
  • Bảo đảm ngày nhận và giao hàng
  • Giảm lỗi bug
  • Chia sẻ thông tin, giảm thiểu những điều chưa rõ ràng và tạo điều kiện cho các cộng sự tập trung vào hoàn thành dự án.

Phương thức quản lý chất lượng của Sutunam

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, thay vì những quy trình phức tạp, Sutunam chọn những công cụ đơn giản và dễ sử dụng nhằm chia sẻ thông tin không chỉ giữa các cộng sự mà còn với cả khách hàng. Vì thông tin được tập hợp và chia sẻ một cách tự do, tất cả cộng sự đều có thể tự học hỏi, nâng cao hiểu biết và đưa ra quyết định cho dù họ ở bất cứ vị trí nào trong công ty (cộng sự mới, giám đốc dự án hay chuyên gia).
Sau khi nhận định về những tồn tại, mục tiêu, hoạch định và lựa chọn cộng sự, Sutunam đề ra những tiêu chuẩn phục vụ cho quá trình chuẩn bị dự án. Tiếp theo công tác chỉ đạo dự án, nhiều phương thức quản lý chất lượng khác cũng được tiến hành, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng cần phải trao đổi thông tin thông suốt giữa các cộng sự với nhau và giữa các cộng sự với khách hàng. Sutunam có những công cụ hỗ trợ trợ giúp áp dụng các phương thức làm việc vào quản lý dự án (versioning, Agile Scrum, jalons, tickets, wiki…).
Những công cụ này được cập nhật cải tiến một cách dễ dàng nhờ vào các phiếu thăm dò mức độ hài lòng và thu thập ý kiến nhận xét của khách hàng. Sutunam kiên định một mục tiêu duy nhất: nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng giao tiếp với khách hàng.