Thiết kế website vietnam.lafrenchtech.com

La French Tech, Bộ Tài chính

Lafrenchtech.com – Website dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam

Bắt nguồn bằng cụm từ “French Tech” dùng để chỉ những người làm việc cho các doanh nghiệp start-up của Pháp tại nước ngoài, cộng đồng này vốn chưa từng được biết đến trên các trang mạng xã hội. Bởi vậy, việc tạo dựng một website riêng là một điều vô cùng cần thiết để mang tên tuổi của cộng đồng, các dịch vụ cung cấp, tin tức, tài liệu tham khảo và phương thức liên lạc dễ dàng nhất tới mọi người.

Bên cạnh thực tế là website cần phải phù hợp với nhận dạng của La French Tech hay có sức thu hút trực quan để lôi kéo sự chú ý của người xem, website La French Tech còn như một công cụ tìm kiếm hữu hiệu, giúp kết nối giữa các doanh nghiệp start-up Pháp tại Việt Nam.

Sutunam trở thành đối tác được lựa chọn

Với trụ sở chính đặt tại Lyon, Pháp và văn phòng chi nhánh tại Việt Nam, Sutunam hoàn toàn phù hợp để trở thành đối tác với La French Tech.

Sutunam đảm nhiệm quản lý trang web http://vietnam.lafrenchtech.com/ cũng như danh bạ của các doanh nghiệp start-up Việt Nam thông qua hệ thống Orson và Les Péptites Tech